Personlig coaching – personlig utviklingKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Utgangspunktet for denne prosessen er å ta tak i dine følelser og opplevelser. Følelsene er det indre barometer som forteller hvordan vi har det og gir mulighet for å endringer.

Ønsker du:
• å møte hverdagens utfordringer med indre ro
• å finne avklaring i personlige forhold: foreldre, ektefelle / partner, barn,
og kollega.
• å få en god dialog med seg selv og andre (både jobb og privat)
• å føle deg trygg og sikker på hva du ønsker og vil i livet:
”hva er lykke for meg?”
• å lære gode teknikker på å formidle tydelig det som er viktig for deg, på en god og konstruktiv måte.

Personlig coaching har som mål at du blir på parti med deg selv.
• Coaching setter fokus på nåtid og fremtid.
• Coaching er løsnings- og mulighetsorientert.
• Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene.
• Coaching kan hjelpe deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter.
• Coaching kan gi deg nye handlemåter og bidra til at du kan utnytte ditt fulle potensiale.

For at du skal oppnå et godt resultat setter coachingprogrammet fokus på:
1 tolkninger av verden og andres handlinger
2 bevisstgjøring av egne behov
3 bevisstgjøring av hvordan du formidler egne behov og synspunkter
4 hvordan oppnå at andre hører og respekterer det du sier
5 eie egne følelser og ikke la andre styre hvordan du har det

Form:
En- til –en coaching med gode spørsmål, øvelser, oppgaver. Varighet: 8 x a 1,5 time over ca 3-6 mnd. Ved behov: telefon- og mail kontakt mellom hver time.