Pensjonsrådgivning - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: 4 timer
Pris: 2.900

Pensjonsrådgivning er mye etterspurt for tiden, og etter vår mening kan en ikke drive pensjonsrådgivning uten å ha god kunnskap om skatteeffektene på dette området.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange kurs du vil for kun kroner 9.990

I dette kurset ser vi på effekten av opptjening i relasjon til skatt, lønnsomme spare- og uttaksvarianter, behovsvurderinger, formuesskatt, arveoverskudd, eventuelt gunstige plasseringsmuligheter og alternative måter å tenke pensjon.

Kurset tar for seg alderspensjon etter folketrygden med fleksibelt uttak, AFP-ordningen i det offentlige, AFP – privat, tjenestepensjon i det offentlige, OTP og private pensjonsordninger for både næringsdrivende og lønnstakere. Kurset tar også for seg tidligpensjonsordningen i landbruket.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: