Pedagogisk rådgivning og veiledning - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Start når du vil, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Vi tilbyr kurs i pedagogisk rådgivning og veiledning som nettkurs. En grunnleggende innføring i veiledningsfeltet, både teoretisk og praktisk. Kommunikasjon, maktforhold og etikk i veiledningssituasjoner står sentralt.

Beskrivelse:
Pedagogisk rådgivning og veiledning er et kurs som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen veiledningsfeltet. Kurset legger spesielt vekt på din rolle som veileder og de utfordringene som veilederforholdet kan bære med seg. Emnet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale teorier og perspektiver innen pedagogisk rådgivning og veiledning. Et viktig element i dette kurset er å se sammenhengen mellom pedagogisk kompetanse og veiledningsteori. En grunnleggende forståelse av veiledningsfeltet vil gi deg et pedagogisk grunnlag i møtet med enkeltindivid / grupper, samt å kunne hjelpe personer under opplæring.

Pedagogisk veiledning og rådgivning består av følgende tema:
• Innføring i veiledningspedagogikk
• Rådgiver- og veilederrollen
• Veiledning på individnivå
• Veiledning i grupper
• Veiledning i organisasjoner

Læringsutbytte:
Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om veiledningsteori , samt ha en forståelse av utfordringer knyttet til praktisk veiledning. Du vil også lære om hvordan pedagogisk teori og veiledingsteori utfyller hverandre.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen - varighet 5 timer