Parkurs om karriere og samlivetKursarrangør: Samlivsskolen
Sted: Manus Motivasjon sine møtelokaler i Bærum.
          Oslo
Kursadresse: Engervannsveien, 39, 1337 Sandvika (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 17:30-20:30
Varighet: 1 kveld
Pris: 2.000 per par

Vanskelig å kombinere jobb og familielivet? Hvordan få et godt og utviklende samliv og samtid gi hverandre mulighet å lykkes og utvikle seg i arbeidslivet? Bli med på samlivskurset som går over to ukekvelder.

Her er samlivskurset for dere som har utfordringer med å finne balansen mellom karriere og familieliv.
Ofte blir det skjevdeling når det gjelder omsorgsoppgaver og praktiske oppgaver i hjemmet. Det kan dere gjøre noe med!
Hvordan bli det teamet som støtter og motiverer hverandre når det gjelder jobb og karriére og ikke bryter hverandre ned?

Kursinnhold:
• Din karriere og min karriére
• Hvordan kan vi få til et samliv
• Hva betyr jobben for deg, og min for meg
• Er din jobb viktigere enn min
• Gjenspeiler lønn og status viktighet
• Hvordan takle samlivet om den ene har en jobb med mye reising
• Hvor mye frihet ønsker jeg og hvor mye kan jeg gi deg
• Sjef ute og sjef hjemme
• Hvordan bli et godt arbeidsteam
• Hvordan respektere hverandre og støtte hverandre og gi rom for hverandres selvrealisering og egenutvikling når det gjelder jobb og karriere


Kursledere: Mette Manus og Trine Hatlevik Hønningstad
For mer info - kontakt Mette Manus, tlf. 957 70 918


Målgruppe for kurset:
Samlivskurs for dere som har utfordringer med å finne balansen mellom karriere og familieliv.

Vis flere tilsvarende kurs: