Parametrisk design direkte koblet mot BIM (ARCHICAD) - onlineKursarrangør: Graphisoft Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 09:00-16:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 5.200

Vi tilbyr Parametrisk design direkte koblet mot BIM (ARCHICAD) - online.Deltagerne skal etter endt kurs kunne ta i bruk de grunnleggende funksjonene i direktekoblingen mellom Rhino - Grasshopper og Archicad.

Vi har fått med oss noen av de flinkeste innen parametrisk design til å være lærere. Franz Forsberg og Stian Andre Haugrim jobbet tidligere med parametrisk design/visuell i Link Arkitektur AS og driver nå sammen firmaet DataTrees AS med dette som spesialfelt.

Forkunnskaper
Det forutsettes at deltagerne allerede har noe basiskunnskap i Parametrisk Design/visuell programmering i Rhino - Grasshopper, samt kjenner til verktøy og menyer i ARCHICAD på et grunnleggende nivå. Meld deg evt. først på Parametrisk design grunnkurs som går dagen før.

Har man ikke programvarene som benyttes i kurset, men kan man laste ned gratis prøveversjoner her:
Rhino 6 (Grasshopper er integrert)
ARCHICAD
Grasshopper - ARCHICAD Live Connection

Kursinnhold
Koblingen med Rhino og Grasshopper skjer i sanntid og er toveis, dette gjør at brukerne kan benytte styrken i parametrisk design direkte mot BIM uten unødvendige mellomledd. Kurset vil blant annet gå inn på å utnytte denne koblingen til å automatisere dagligdagse oppgaver som ofte er tidkrevende og vanskelige i BIM-verktøy. Ut fra de praktiske oppgavene vil også deltagerne få en grunnplattform som man kan benytte videre til å utforske mulighetene til mer kompleks bruk av visuell programmering.