PX Personløfterkurs - bedriftsinternt



Kursarrangør: Gantic AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 5 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr PX Personløfterkurs for bedrifter. Kurset omfatter klasse A, B og C og er iht. Statoils krav F-2699. Målet er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere Klasse A3 og Klasse B og C.

Kursinnhold:
• Lover og forskrifter
• Brukerens kvalifikasjoner og ansvar
• Oppbygging, virkemåte og oppstilling
• Kjøring og stabilitet
• Sikkert arbeid, forflytning på vei
• Rutinekontroll
• Sikring, nød låring og evakuering
• Sikring av verktøy og utstyr
• Teoretisk prøve
• Praktiske øvelser
• Praktisk prøve

Gjennomføring:
Kurset har en varighet på 40 undervisningstimer, og skal fordeles over 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Kurset er fordelt på 15 timer teori, 20 timer praksis på klasse A3, B og C. Dette er etterfulgt av 5 timer med teoretisk og praktisk prøve.

Målgruppe for kurset

Bedrifter