PR-fagets samfunnsrolle - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i PR-fagets samfunnsrolle som nettkurs. Kurset gir deg en grundig innføring i praktisk PR og kommunikasjon, og du vil også lære om hvilken rolle de nevnte begrepene har i samfunnet.

Beskrivelse:
PR-fagets samfunnsrolle er et kurs som vil lære deg om den historiske og teoretiske bakgrunnen for PR-faget. Du vil derfor også få et innblikk i sosiologisk teori som kan knyttes til både kommunikasjon i samfunnet generelt og direkte til PR-faget. Videre vil du få en innføring i praktisk PR som bygger direkte på de sosiologiske teoriene du blir presentert for. Avslutningsvis i kurset vil du også bli presentert for etiske problemstillinger og faglig begrunnet kritikk av PR-faget, som også bygger på de nevnte sosiologiske teoriene.

PR-fagets samfunnsrolle består av følgende tema:
• Kommunikasjon og PR i samfunnet
• Systemteori og strategi
• Retorikk, etikk og kritikk

Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal du kunne utvikle en enkel kommunikasjonsstrategi, kjenne til de viktigste teoriene som ligger til grunn for PR-faget og den faglige diskusjonen omkring emnet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen - varighet 3 timer