Overvannsteknikk - nettkursKursarrangør: Norsk Rørsenter
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil

Vi tilbyr nettkurs i overvannsteknikk med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Kursinnhold:
• Beregning av overvannsmengder og ulike strategier og tiltak for overvann
• Forurensninger fra overvann og rensemetoder
• Flom, klimaendringer og mottiltak

Gjennomføring:
Ved påmelding til Norsk Rørsenter, vil man få utlevert brukernavn og passord til nettportalen. Deltagerne bestemmer selv når de ønsker å gjennomfører kurset og hvor lang tid man ønsker å bruke. Norsk Rørsenter bistår som faglig veileder i kurset og spørsmål underveis rettes til oss. Gjennomført opplæring i henhold til kursplan gir deltakerne den grunnleggende kompetanse, som den typiske ”VA-ingeniøren” bør ha.

Målgruppe for kurset

Ingeniører, sivilingeniører som daglig arbeider med forvaltning, bygging og prosjektering av ledningsnett for avløpsvann.