Organisational Behaviour - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Organisational Behaviour som nettkurs. Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd. Hvis du arbeider i en organisasjon, tror du antakelig at du vet mye om organisasjoner. Men gjør du egentlig det.

Innhold:
En organisasjon må hele tiden tilpasse seg endringer i konkurransemiljøet., og effektiviteten avhenger av arbeidsstyrkens motivasjon og atferd. For å utnytte arbeidsstyrkens ferdigheter på best mulig måte, må organisasjonen tilby de rette insentivene, utvikle effektive team, utforme et attraktivt arbeidsmiljø og håndtere dynamikken som oppstår ved organisasjonsendringer. Ved å forstå prinsippene bak organisasjonsatferd får du en dypere forståelse for hvordan du forholder deg til andre medlemmer i organisasjonen.

Dette kurset består av følgende tema:
• Grunnleggende prinsipper ved ledelsesrelatert organisasjonsatferd
• Stress og trivsel på jobben
• Moderne teorier om motivasjon
• Organisasjonsstyring og belønningssystemer
• Jobbdesign og arbeidstakeres reaksjoner på arbeid
• Arbeidsgruppedynamikk og gruppebasert problemløsning
• Innflytelsesprosesser i organisasjoner: makt, politikk og lederskap.
• Organisasjonsdesign og nye tjenestedrevne organisasjoner
• Omstillingsledelse: organisasjonskultur og endring

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Organisational Behaviour

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen