Organisasjonsutvikling og prosessledelse - bedriftinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for mer info
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Programmet gir et solid grunnlag for å håndtere den komplekse og dynamiske hverdagen mange virksomheter befinner seg i. Programmet bidrar til å styrke konsulentens kapasitet til å skape bevegelse i organisasjonen.

Som internkonsulent befinner du deg i spenningsfeltet mellom strategi og praksis. Du har bl.a. ansvar for å iverksette organisasjonens framtidsplaner, videreutvikle lederes og ansattes kompetanse og samhandlingsformer. Du ønsker en arena for å styrke din prosesskompetanse, utvikle deg i konsulentrollen og forsterke din autoritet og påvirkningskraft i organisasjonen.

Programmet bygger på AFF’s mangeårige og omfattende erfaring med konsultasjoner i organisasjoner.

Konsulenthåndverk og praksisfelleskap:
Programmet er designet som et praksisfelleskap hvor du får muligheten til å utvikle og forsterke ditt konsulenthåndverk. I praksisfelleskapet anvendelses modeller og metoder på utfordringer deltakerne står ovenfor. Læring skjer gjennom erfaringsdeling og utprøving av metoder og perspektiver i programmet og i den enkeltes organisasjon.

• Rolle, identitet og autoritet som internkonsulent
• Organisasjonsforståelse og ledelse av gruppeprosesser
• Intervensjonsdesign og tiltak på gruppe- og individnivå
• Hvordan bruke makt og innflytelse i konsulentrollen


Rolleforståelse og prosesskompetanse er gjennomgående i programstrukturen. Utvikling av konsulenthåndverket står sentralt.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Programmet retter seg mot:
• Internkonsulenter i små og store virksomheter med ansvar for utviklingsoppgaver i organisasjonen
• Rådgivere og seniorrådgivere innen leder- og organisasjonsutvikling
• HR konsulenter/rådgivere som ønsker å utvide og/eller styrke sin prosesskompetanse
• Ledere, prosjektledere, fagansvarlige og andre ressurser med ansvar for gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid i organisasjonen (f.eks. strategi, innovasjon, Lean, re-strukturering, kulturendringer og endringsledelse)