Organisasjonsutvikling - bedriftsinterntKursarrangør: Pondera
Sted: Vi kommer til din bedrift i Oslo-området
          Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i organisasjonsutvikling for bedrifter. Organisasjonsutvikling dreier seg om medarbeidere og ledere i utvikling og endring. Det begynner med en erkjennelse av en utilfredstillende nåtid.

Organisasjonen må redefinere eller finne sin identitet gjennom å svare på følgende spørsmål:
• Hva skal vi være
• For hvem
• Hvor

Verdigrunnlag:
Bedriften eller organisasjonen har samtidig uvurderlig nytte av å definere sitt verdigrunnlag. Eller ta det frem igjen og ta en titt på det igjen med nye øyne. Dette skal være fundamentet for forretningsdriften og være et navigeringsverktøy i hverdagen.

Målsetting, strategier og handlingsplaner:
Neste trinn er å definere et eller flere overordnede mål som må brytes ned i operative mål og delmål. Overordnede og operative strategier forteller hvordan målene skal nås. Strategiene brytes videre ned i prioriterte aktiviteter og handlingsplaner. I denne fasen må organisasjonen analysere om man har den nødvendige kompetansen og de ressursene som skal til for å gjennomføre aktivitetsplanene. Det dreier seg i korte trekk om hvordan gjøre verdigrunnlaget levende i operativ linje, og hva som kreves for å komme dit.

Fasiliterende 3. part:
Som en 3. part kan vi bistå, fasilitere og gjennomføre dette arbeidet. Dette gjør at alle i ledergruppen kan konsentrere seg om prosessen og bidra på lik linje. I tillegg vil vi tilføre et eksternt perspektiv og bidra til å få frem nye tanker og idéer.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Pondera har bistått Avantor AS med et tilrettelagt lederutviklingsprogram. Programmet har bestått av felles samling med alle ansatte i Avantor og eksterne samlinger med kun ledergruppen i selskapet. Avantor har vært meget fornøyd med det arbeidet som Pondera har forberedt og gjennomført for oss. Vi har gjennom dette utviklingsprogrammet forbedret kommunikasjonen i ledergruppen, fått etablert et nytt ledelsesfundament samt økt forståelsen for Avantors visjon og strategi i hele organisasjonen. Pondera har en åpen og ledig stil, som bidrar til større åpenhet også hos den enkelte deltager.
- Avantor v/Vivi Hjelmeng, Leder- og organisasjonsutvikling