Organisasjonsutvikling - Bedriftsinterne kursKursarrangør: Gullfjell Consulting
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller hos din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Det er umulig å utvikle organisasjoner uten å utvikle menneskene i dem. Når mennesker utvikler seg, påvirker de også organisasjonene de arbeider i.

Ledelse og endring krever læring
Bedriftenes konkurransearena blir stadig tøffere. Et av virkemidlene er strategisk og organisasjonsmessig endring for å tilpasse organisasjonen krevende ytre omstendigheter.

Ledelsen vil i de fleste tilfeller alltid ligge et hestehode foran både i prosessen og med informasjon.

Endring er prosess og forskning viser at det kan ta tid å hente ut maksimal effekt. Behovet for justeringer underveis kan også være nødvendig. Slikt er krevende for hele organisasjonen og kan føles som at en endring knapt er påbegynt før en starter. Det blir som når du tror du har kommet til toppen av fjellet og ser en ny og enda større høyde foran deg.

Hva gjør slikt med motivasjon hos de ansatte til å fortsette og å holde trøkket oppe?


En vellykket utvikling krever at menneskene i organisasjonen deltar og at det er utviklet gode lederferdigheter for å manøvrere organisasjonen gjennom endringsprosessen. Vår erfaring er at en av de store utfordringene for organisasjoner som skal endres, er nettopp å få dette til.

Vår beste anbefaling er derfor:

Utvikle gode ledere som evner å gjennomføre endringen

Utvikle menneskene i organisasjonen.

Det er i slike prosesser Gullfjells kompetanse kan bidra til en optimalisert organisasjonsendring, både for menneskene og lederne i organisasjonen.

Vis flere tilsvarende kurs: