Ordensvaktkurs - bedriftsinterntKursarrangør: SOS Security AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr ordensvaktkurs for bedrifter. Målsettingen er å gi deg den nødvendige opplæring for at du skal kunne bli en Politigodkjent Ordensvakt.

Hensikten er å gjøre deg til en ettertraktet medarbeider som har den nødvendige tillit fra kunder, kollegaer, utestedets eier og offentlige myndigheter som politi og skjenkemyndigheter. Du skal få den nødvendige kjennskap til ulike faglige temaer, og bli i stand til å håndtere ulike scenarioer som kan oppstå på utestedet. Du vil oppdage at ditt viktigste våpen er ord, og at den beste konflikthåndteringen er å legge til rette for kunden.


Kursinnhold:

Rollen som ordensvakt:
• Forventninger og utfordringer, hvorfor trenger vi ordensvakter
• Bestemmelser fra myndigheter

Alkoholloven:
• Viktige bestemmelser som ordensvakten må håndheve
• Alkohol og vold: noen sammenheng

Kommunikasjon og konflikthåndtering:
• Spiller det noen rolle hva vi sier: kan ordensvakten tilrettelegge, yte service og derved unngå mange konflikter

Etikk og moral:
• Er det forskjell på teori og praksis, og hvor går grensen for meg

Rettslige rammer:
• Grunnlag for å bruke makt, ordensvaktens rett til å bruke tvangsmidler, nødverge og nødrett, strafferett, rasismeparagrafen, politiets forventninger til ordensvakten.

Politioperative forhold:
• Generelt om konflikthåndtering, fysisk maktbruk og beslag

Førstehjelp:
• Livreddende førstehjelp, bevissthet, luftveier, åndedrett, sirkulasjon, blødninger, brannskader, småskader.

Brannvern:
• Brannårsaker, hvordan oppstår brann, brannteknisk, slokkemidler og metoder, brannøvelser. Administrativt, tiltak og tilsynsaktiviteter.

Narkotika:
• Tegn og symptomer, overdoseproblematikk, salg og bruk på ditt utested
• Blandingsrus og adferd under påvirkning av rusmidler

Ordensvakten:
• Administrative rutiner og kontraktsforhold, instrukser og loggføringer, samarbeide med eier / driver av utestedet.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: