Oppsigelse grunnet den ansatte/ansattes forholdKursarrangør: Virke
Sted: virke
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.200

Kurs i gjennomføring av oppsigelse og avskjed på en forsvarlig og riktig måte. Feil i opphør av arbeidsforhold kan fort bli dyrt for arbeidsgiver! Mange virksomheter må hvert år betale erstatning til medarbeidere fordi avslutningen av arbeidsforholdet ikke ble håndtert riktig.

De fleste virksomheter opplever å måtte si opp en arbeidstaker en eller annen gang pga forhold hos den enkelte. Som eksempel kan nevnes: Manglende resultater fra medarbeideren, fravær, samarbeidsproblemer eller rusmisbruk. Uansett årsak må arbeidsgiver gjennomføre en ryddig og korrekt prosess som sikrer begge parter en god avslutning av arbeidsforholdet. Som leder kan det oppleves vanskelig, - både mellommenneskelig og arbeidsrettslig. Den største utfordringen finner vi ofte der lederen ikke tar tak i utfordringen og stadig utsetter den "vanskelige" samtalen.

Utbytte:
Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre oppsigelse og avskjed av arbeidstaker på en forsvarligmåte uten unødige kostnader og støy. Dette er viktig for den ansatte, deg som leder, arbeidsmiljøet og omdømme.

Kursinnhold:
• Arbeidsgivers plikter gjennom hele ansattreisen: ved rekruttering og mottak av nyansatte, opplæring og oppfølging samt oppsigelse
• Arbeidsgivers styringsrett: Omplassering, advarsel og suspensjon
• Ulike årsaker til oppsigelse – arbeidstakers forhold: Sykdom, alder, samarbeidsproblemer, manglende resultat, oa
• Grunnlaget for avskjed
• Betydningen av ulike ansettelsesforhold, som for eksempel fast ansatt, prøvetidsansatt, vikariat, engasjement
• Hvordan gjennomføre en god prosess: Formkrav, dokumentasjon, drøftelsesmøte og begrunnelse, skriftlighet.
• Hvordan gjennomføre den "vanskelige samtalen"
• Forhandlinger og prosessuelle forhold


Kursholder:
Advokat Ingrid Schønning, Virke og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt, Virke

Kursform:
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling.

Målgruppe for kurset

Ledere og personer med personalansvar.