Opphør av arbeidsforholdKursarrangør: Virke
Sted: Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.200

Vi tilbyr kurs om opphør av arbeidsforhold. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling. Mange virksomheter må hvert år betale erstatning til medarbeidere fordi avslutningen av arbeidsforholdet ikke ble håndtert riktig.

Innhold:
Kurset vil sette deg i stand til å gjennomføre oppsigelse og avskjed av arbeidstaker på en forsvarlig måte uten unødige kostnader og støy. Dette er viktig for den ansatte, deg som leder, arbeidsmiljøet og omdømme.

Agenda:
• Arbeidsgivers plikter gjennom hele ansattreisen: ved rekruttering og mottak av nyansatte, opplæring og oppfølging samt oppsigelse
• Arbeidsgivers styringsrett: Omplassering, advarsel og suspensjon
• Ulike årsaker til oppsigelse - arbeidstakers forhold: Sykdom, alder, samarbeidsproblemer, manglende resultat, oa
• Grunnlaget for avskjed
• Betydningen av ulike ansettelsesforhold, som for eksempel fast ansatt, prøvetidsansatt, vikariat, engasjement
• Hvordan gjennomføre en god prosess: Formkrav, dokumentasjon, drøftelsesmøte og begrunnelse, skriftlighet.
• Hvordan gjennomføre den "vanskelige samtalen"
• Forhandlinger og prosessuelle forhold

Kursholdere:
Advokat Ole Mikkelsen og HR-ansvarlig Helen von Quillfeldt

Målgruppe for kurset

Ledere og personer med personalansvar

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer full bevertning:
• Morgen: Kaffe / te og frukt
• Formiddag: Lunsjbuffet
• Ettermiddag: Kaffe / te og kake