Oppgraderingkurs Green Belt til Black BeltKursarrangør: Aksena AS
Sted: Hele landet, I våre lokaler eller ved din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 8 dager
Pris: Avtales

Dette er kurset for deg som allerede har gjennomført Green Belt-kurs og ønsker å oppgradere deg til Black Belt.

På dette kurset vil du lære hvordan virksomheten kan:
• Utvikle og implementere en strategi mot virksomhetens strategiske mål.
• Implementere Lean og Lean Six Sigma på en god og varig måte.
• Fatte bedre, faktabaserte beslutninger gjennom standardisert visualisering og analyse av data.
Kurset inkluderer eksterne foredrag med ledere fra flere kjente norske virksomheter som med suksess har implementert Lean og/eller Lean Six Sigma.
Kurset har 2 moduler, henholdsvis modul 3 og 4 i Black Belt-kurset. Hver modul er på 4 dager. Se Black Belt-kursets modul 3 og 4 for flere detaljer om innhold og krav til gjennomføringen.

Målgruppe for kurset

Denne utdanningen er rettet om personer som ønsker å oppgradere seg fra Green Belt til Lean Six Sigma Black Belt. En Black belt vil normalt bruke hele eller vesentlige deler av sin arbeidstid på å veilede og drive frem parallelle effektiviserings- og forbedringsprosjekter. En Black Belt vil også kunne være prosjektleder for tyngre forbedringsprosjekter der dataanalyse er sentralt.

Kursmateriell

Ringperm med fargekopier av presentert materiale.