Oppfriskningskurs i legemidler til eldre for assistenter nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 380

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemidler til eldre for assistenter (medhjelper) som nettkurs. Dette kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Kursinnhold:
• Ansvar og plikter som helsepersonell
• Faglig forsvarlighet
• Aldersrelaterte endringer
• Hva som skjer med legemidlet i en gammel kropp (geriatrisk farmakokinetikk)
• Spesielle utfordringer med legemiddelhåndtering til eldre
• Når pasienten tar flere samtidige medisiner
• Situasjoner som øker faren for avvik
• Inntaksregler for legemidler
• Kontrollrutiner for utdeling fra dosett og multidose
• Lær å bruke pakningsvedlegg, pasientinformasjon og felleskatalogen
• Effekt og bivirkning
• Observasjon og rapport
• Pasientrettigheter og taushetsplikt
• Knusing av tabletter

Faglig forankring:
Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Kurset er utviklet av sykepleier Anita Baadstø, og godkjent av medisinsk redaksjon:
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

Målgruppe for kurset

Assistenter (medhjelper)

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune