Online kurs - Selvbetjening og analyse med Power BIKursarrangør: Bouvet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09.00 - 12:00
Varighet: 2 dager
Pris: 7.200
Neste kurs: 25.03.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i selvbetjening og analyse med Power BI. I dagens digitaliserte verden øker mengden data med enorme størrelser hver eneste dag. Enten man jobber i store multinasjonale selskap eller i små bedrifter ser man behovet for å dykke ned i data for å skaffe bedre innsikt.

Buzzwords som digitale tvillinger, Big Data og Maskinlæring gjør at man ønsker å putte alle data i en datasjø for så å utføre prediktiv analyse som kan føre til autonome prosesser. Veien dit vil variere fra sted til sted, men en fellesnevner for å komme dit er å bygge opp kompetanse rundt virksomheten sine data.

Selvbetjening er en viktig bidragsyter for å bygge denne kompetansen og bli mer datadrevet. Begrepet kan defineres som en enkel form av styringsinformasjonssystemet, hvor brukeren har tilgang til relevant data og genererer rapporter og/eller analyser med hjelp av selvbetjeningsverktøy. Formålet er gi brukeren mulighet til å optimalisere og forenkle sine arbeidsoppgaver i tillegg til å frigjøre IT spesialister slik at de kan heller jobbe med mer kritiske oppgaver.

Gartner løftet i 2018 frem selvbetjening som en av de viktigste bidragsyterne innen analyse og BI (Gartner Says Self-Service Analytics and BI Users Will Produce More Analysis Than Data Scientists Will by 2019). De sier blant annet at innen 2019 er omme vil selvbetjenere produsere flere analyser enn datascientister.

Power BI er et verktøy som kan hjelpe dere på veien til å bli mer selvbetjent. Det er et kraftfullt analyse– og modelleringsverktøy som gjør at man kan kombinere data fra ulike kilder og sammenstille dem i rapporter og dashboards. Disse kan enkelt delers med andre i organisasjonen og tilgangsstyres i forhold til GDPR og personvern, men også med tanke på teknisk kompetanse. Noen vil alltid være med på selve utviklingen av rapportene, mens andre kun vil ha behov for å lese eller hente ut informasjon fra ferdig utviklete rapporter.

Dette kurset gir en innføring i bruk av Power BI som selvbetjenings- og analyseverktøy for controllere, analytikere og de som jobber med virksomhetsrapprotering. Deltakerne vil lære om innlasting av data fra ulike kilder, vasking av data ved hjelp av Power Query, basis datamodellering (DAX) og visualisering.


Kursinnhold:

Innlasting av data:
• Access, Excel, CSV, API

Innføring Vasking og transformering av data (M):
• Tabell tilrettelegging
• Tabell merging
• Tabell appending
• Dato
• Formatering

Innføring i Datamodellering (DAX):
• Behandle relasjoner
• Kalkulerte mål
• Kalkulerte kolonner
• Tidsintelligens
• Frakoblede tabeller

Visualisering:
• Temaer (farger)
• Bookmarks
• Slicers
• Navigering
• Oppsett

Målgruppe for kurset

Kurset er for deg som ønsker å lære selvbetjening og analyse med Power BI

Forkunnskaper
• God forståelse av Excel og generell databehandling
• Noe erfaring med bruk av Power Pivot og DAX er en fordel, men ikke et krav.
• Noe erfaring med databaser er en fordel, men ikke et krav

Kursmateriell

Ta med egen PC med nyeste versjon av Power BI og Access Database Engine 2010. Du bør også ha signet opp med en 30-dagers gratislisens for Power BI Pro.