Online kurs: Hvorfor du bør jobbe mer smidig – og hvordanKursarrangør: Bouvet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl. 09:00 - 12:00
Varighet: 2 dager
Pris: 3.000

Scrum, kanban, XP, lean og DevOps er blant mange begreper du vil lære om i dette kurset. Smidige metoder har vært brukt innen programvareutvikling de siste tiårene, men hva er det egentlig? Hvordan får du det beste ut av et smidig team eller en smidig organisasjon?

Hva er viktig å tenke på når du skal innføre smidige metoder i din virksomhet? Hvordan oppleves smidig fra innsiden og fra utsiden. Hvordan sørger du for god kommunikasjon mellom team og “stakeholders”.

Dette kurset er erfaringsbasert og har en praktisk tilnærming, og er det optimale kurset for teammedlemmer, teamledere, scrum mastere, produkteiere, agile coaches, og ellers alle som er berørt av smidige team.

Fokus for kurset:
• Hva vil det si å jobbe smidig og hva skal til for å lykkes med det i en organisasjon
• Hvordan få et smidig, autonomt utviklingsteam til å fungere godt – og stadig bli bedre
• Hva skal til for å sikre god kommunikasjon og forventningsstyring mellom team og interessenter utenfor teamet

Du vil lære om:
• Smidig – hva det er og hvorfor trenger vi det
• Begreper og verktøy knyttet til smidige arbeidsmetoder
• Smidig i praksis
o Forutsetninger for smidig
o Roller og ansvarsområder
o Smidige team og teamarbeid
o Kommunikasjon og forventningsstyring
o Endringshåndtering og risiko

Etter endt kurs skal du:
• Forstå hva smidig egentlig handler om og hva som er de grunnleggende forholdene som bør være tilstede for å lykkes
• Kjenne til en del viktige begreper innenfor smidig
• Ha kunnskap om nyttige rammeverk/metoder/verktøy samt viktige begreper nyttet til smidig
• Være bevisste på hvordan en kan legge til rette for at et team skal lykkes, både inne i teamet og i omgivelsene
• Ha nok kunnskap til å fylle rollen som teamleder eller team coach

Arbeidsform på kurset:
Det som blir presentert er bygget på erfaringer gjort i praktisk arbeid med smidige arbeidsmetoder og smidige team, men kurset inneholder også en gjennomgang av teori, metoder og verktøy. Teori og forelesning brytes opp av diskusjon, gruppearbeid og praktiske oppgaver

Målgruppe for kurset

Hvem bør melde seg på?
Alle som ønsker å lære om hva det vil si å jobbe smidig og hvordan en kan lykkes med det. teammedlemmer, teamledere, scrum mastere, produkteiere, agile coaches, og ellers alle som er berørt av smidige team.

Krav til forkunnskaper:
Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta.