Online kurs: Excel temakurs: Bli god på PivottabellerKursarrangør: Bouvet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5.700

Gjennom en dag med onlinekurs vil du lære å tilrettelegge datamengden slik at Pivotering går enklere. Du vil kunne analysere og rapportere store datamengder på en ekle måte enten det ligge i et Excel regneark eller i et eksternt databasesystem.

Innhold:
Gjennom praktisk bruk vil du lære å gruppere, filtrere og summere data. I tillegg lærer du hvordan du kan bruke det nye verktøyet Slicer for å filtrere data og diagrammer på en veldig enkel måte. Kursholderen har mer enn 20 års Excel erfaring som han gjerne deler med deg!

Agenda:
• Litt om lister og tabeller
• Kravene til datagrunnlag for pivottabell
• Bruk av tabelloppsett for databasen
• Sammendragsmetoder i Pivot
• Formatering av verdifelt
• Egenskaper for Pivot-tabellen
• Beregnet felt og beregnet element
• Gruppering av dato og tid
• Egendefinert gruppering
• Visning av detaljer bak et dataelemener
• Pivot-diagram
• Pivot-tabell eller -diagram basert på ekstern database


Kursinstruktør: Geir Johan Gylseth

Geir Johan Gylseth er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedvekt på Informatikk og har over 30 års erfaring som instruktør. Geir sin styrke ligger innenfor MS Office. Han har lang erfaring med skreddersøm av kurs, kursmanualer og oppgaver. Geir er en entusiastisk og dyktig instruktør som får meget gode evalueringer.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Grunnkunnskaper i Microsoft Excel