Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets sluttKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Panorama
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.350

Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte står bedre rustet i krevende situasjoner. Kurset vil bestå av forelesning, diskusjoner i gruppe og plenum og erfaringsutveksling.

Kursinnhold:

Lær mer om:
• Hva skjer i kroppen i terminalfasen
• Hvordan forsvare hvorfor mor eller far ikke spiser eller drikker
• Hvordan være trygg i rollen som profesjonell hjelper når pårørende utfordrer

Temaer som vil bli berørt:
• Verktøy for kartlegging
• Fysiologi - hva skjer med kroppen i terminalfasen
• Når er behandling riktig - Hva kan over eller underbehandling føre til - Hva kan gå galt
• Intravenøs væsketilførsel
• Pustebesvær, oksygen
• Munnstell, kvalme, smerter
• Medikamentbruk i terminalfasen
• Faglig begrunnelse for valgene som tas - pårørende vil det beste for sin kjære
• Pasientsamtale og kommunikasjon med pårørende
• Møte pasient og pårørende med respekt og der de er
• Lytte er en god egenskap
• Etiske dilemmaer - hva er verdighet


Foreleser: Ann Karin Johannesen

Ann Karin Johannesen, kreftkoordinator. Utdannet sykepleier i 1995, jobbet både i sykehus og kommunehelsetjenesten som sykepleier, fagutviklingssykepleier, virksomhetsleder og tjenesteleder på lindrende enhet. Hun har videreutdanning i palliasjon og veiledning. Ann Karin har et stort hjerte for faget sitt, og gleder seg til å formidle sin kunnskap videre.

Målgruppe for kurset

Helsepersonell i institusjon og hjemmetjeneste som har omsorg for pasienter ved livets slutt.

Kursmateriell

Kurskompendium

Eksamen / sertifisering

Kursbevis