Offentlige anskaffelser og universell utforming - WebinarKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl 10:00 - 13:00 på Teams
Varighet: 3 timer
Pris: 3.000 / 600 (studenter)

Vi tilbyr onlinekurs i Offentlige anskaffelser og universell utforming. På dette kurset, som foregår via nettet, lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet.

Program:
10:00 Velkommen

• Hva er universell utforming? Kort innføring i terminologi.
• Om anskaffelsesprosessen.
• Hvordan tar man høyde for universell utforming under hele prosessen
• Hvordan gjennomføre brukermedvirkning?
• Hva sier loven?
• Diskusjon og spørsmål.
13:00 Avslutning

Foredragsholder:
Rudolph Brynn er utdannet statsviter og har mangeårig erfaring fra arbeid med politikk og lovgivning i Norge og EU på området universell utforming. Han har skrevet utredninger og bidratt til publikasjoner med fokus på universell utforming innen blant annet IKT, tjenester, transport, standardisering og andre relevante emner.

Målgruppe:
Kurset er relevant for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, spesielt på bestillersiden, men også leverandører og andre interesserte.

Kursmaterialet:
Inkludert i prisen kurshefte.

Viktig informasjon:
Betaling må skje i forkant av kurset. Når betaling er mottatt, blir du til sendt lenke til webinaret. Påmelding er bindende. Avmelding må skje innen 7. juni. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift. Det tas forbehold om uforutsette hendelser for kursleder, som sykdom el.

Sted:
Teams live. Du trenger ikke å ha tilgang til Teams for å delta. .