Offentlige anskaffelser – Varer, tjenester og entrepriserKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Bjørvika konferansesenter, 6, 0191 Oslo
          Oslo
Kursadresse: Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: fra 9.200
Neste kurs: 09.03.2021 | Vis alle kursdatoer

Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er etter hvert utviklet til et meget omfattende regelverk. Kunnskap om dette regelverket er en absolutt betingelse for alle de som på en eller annen måte er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på oppdrags- eller leverandørsiden.

På kurset gjennomgås de sentrale problemstillingene ved gjennomføring av offentlige anskaffelser, så som:
• Hvilke regler som kommer til anvendelse
• Kvalifikasjonsprosessen – hvem får lov til å delta
• Tilbudenes utforming og spørsmålet om avvisning
• Den klassiske anbudskonkurransen
• Forhandlet prosedyre
• Tilbudskonkurranser
• Rammeavtaler og minikonkurranser
• Tildelingsprosedyren – hvem skal få oppdraget

På kurset behandles alle de sentrale problemstillingene innen offentlige anskaffelser. Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Den nyeste praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil bli gjennomgått for å vise hvorledes reglene anvendes på faktiske problemstillinger man støter på ved håndteringen av regelverket. På denne måten er kurset ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen.

Begge foredragsholderne deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hver enkelt tema vil først bli forklart av foredragsholderne. Deretter vil rettspraksis og praktiske eksempler bli gjennomgått for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

Målgruppe for kurset:
Kurset er utformet med tanke på alle som er involvert i det offentliges innkjøp av varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Dette gjelder enten de er ansatte eller engasjerte av kommuner, staten eller offentligrettslige foretak. På samme måte er kurset rettet inn mot alle de som på leverandørsiden deltar i utarbeidelsen av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen.

Vis flere tilsvarende kurs: