Nye skatteregler - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 1 time
Pris: 900

På dette kurset ser vi på endringene i skattereglene for 2017. Trinnskatten øker og skatten på alminnelig inntekt reduseres fra 25% til 24 %. Samtidig økes eierinntektsskatten, skatten på utbytter og gevinster og utdelinger fra aksjeselskap og deltakerlignede selskaper.

Formuesskatten endres ved at det innføres en reduksjon i verdsettelsesgrunnlaget for aksjer og driftsmidler samt at formuesskatten på sekundærboliger økes. Samtidig innføres en gjeldsreduksjon som skal synkroniseres i forhold til rabatten i verdsettelsesgrunnlaget.

Det innføres også en ny aksjesparekonto for personlige skattytere og en ny finansskatt for finansnæringen inkludert investerings- og holdingselskaper. På kurset går vi gjennom de endringene som har skjedd slik at du får en god oversikt over disse.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: