Ny som lønnsmedarbeider - nettkursKursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 12:30 - 15:30
Varighet: 3 dager
Pris: fra 7.950

Vi tilbyr nettkurs om ny som lønnsmedarbeider - praksis og nødvendig teori hånd i hånd. Simployers innføringskurs i lønnsarbeid er for deg som er ny i faget. Kurset gir deg oppgaveforståelse og juridisk rammeverk, slik at du får kontroll over det praktiske arbeidet og ansvaret som lønnsmedarbeider.

Innhold:
I løpet av det tredelte kurset fyller vi ut lønnsslippen til «Ola Nordmann»! Dette vil gjøre deg trygg på å håndtere lønnskjøringer på egen hånd. Kurset er for deg som er ny i faget, men kan også være en nyttig oppfriskning for deg som har erfaring med lønnsarbeid fra tidligere. Kurset er tilpasset nybegynnere med god tid til øvelser, repetisjon og har fokus på læring av sammenhenger og helhetsforståelse.

Dette lærer du:
• Gode rutiner for behandling av lønn og andre ytelser
• Korrekt behandling av lønnsarter
• Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
• Innrapportering på A-meldingen
• Korrekt beregning av sykepenger
• Opptjening og beregning av feriepenger
• Hvordan behandle reiseregninger
• Å skille mellom skattefrie og skattepliktige naturalytelser

Program dag 1:
Fastsetting av lønn og andre ytelser:
• Avtaler regulerer lønnsfastsettelsen, ikke lover
• Gjennomgang av avlønningsformer som timelønn, provisjon, akkord mv.
• Overtid - etter lov eller tariffavtale

Lønnsmedarbeiderens rolle:
• Hvilke faste og variable lønnsdata må lønnsmedarbeideren ha kontroll på
• Hvordan kan gode rutiner gjøre lønnsarbeidet enklere
• Hvordan vil digitaliseringen påvirke lønnsfunksjonen fremover

Skattetrekk:
• Hvilke ytelser er trekkpliktige
• Bruk av skattekort, for eksempel i tilknytning til tilleggsytelser
• Hvordan behandle krav om utleggstrekk

Arbeidsgiveravgift:
• Hva utgjør beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift
• Hvordan finne korrekt avgiftssone ved ambulerende virksomhet

Innrapportering i a-meldingen:
• Info om arbeidsforholdet, som type arbeidsforhold, start- og sluttdato
• Hvordan finne korrekt lønnbeskrivelse
• Hva må sammenstillingsoppgaven inneholde

Dokumentasjon, oppbevaring og GDPR:
• Minstekrav til oppbevaring av lønnsmateriale
• Hvordan ivareta personvernet og følge GDPR

Program dag 2:
Folketrygdens ytelser:
• Arbeidsgivers betalingsplikt - lovfestede og avtalefestede plikter
• NAVs beregning av ytelsen - avgjørende for refusjon
• Beregning av sykepenger

Arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i 16 dager:
• Opptjening og dokumentasjon opptjening av rett til sykepenger og dokumentasjon ved sykdom
• Beregning av sykepenger - beregningsregler i folketrygdloven og tariffavtaler

Ytelser i tabellform:
• Vanlige ytelser som finnes i arbeidslivet
• Oversikt over grunnleggende lønnsbehandling av ytelsene

Naturalytelser:
• Hvordan beskattes naturalytelser
• Aktuelle skattefrie naturalytelser - velferdstiltak, gaver mv
• Utvalgte skattepliktige naturalytelser - rabatter, fri bil, ekom mv

Program dag 3:
Feriepenger:
• Opptjening av feriepenger og feriepengegrunnlag
• Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn
• Hvordan vurdere trekkplikten i feriepengene og tilleggsytelser

Reiseutgifter:
• Utgiftsdekning på reiser med og uten overnatting
• Diett, refusjon eller faktura - hvilke regler gjelder
• Hvordan skal reiseutgifter dokumenteres

Utvalgte aktuelle lønnsytelser:
• Skatteplikt og dokumentasjonskrav ved arbeidsgiverfinansiert utdanning
• Behandling av skatt og arbeidsgiveravgift ved lønn etter dødsfall

Kort om avstemming mot regnskap:
• De viktigste forskjellene mellom periodisering i lønns- og finansregnskapet
• Hvor finner vi lønnsutgiftene i regnskapet
• En kort gjennomgang av hvordan lønn avstemmes mot regnskapet

Målgruppe for kurset:
Nye lønnsmedarbeidere eller litt mer erfarne som trenger oppfriskning av det grunnleggende

Etterutdanning:
• Ikke godkjent etterutdanning

Kursmateriell:
• Du trenger kun PC, mobil eller nettbrett med lyd og tilgang til Internett

Hva du får med digitalt seminar:
• Tilgang til kurset der du er, enten du er hjemme eller på jobb
• Mulighet til å stille spørsmål i løpet av livesendingen
• Opptak tilgjengelig i 3 måneder fra kursdato

Kursholdere: Jørgen Brostrøm og Espen Øren

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV. Som rådgiver hos Infotjenester bidrar Jørgen til å hjelpe våre kunder med å informere og veilede innenfor trygderettslige spørsmål. Han er opptatt av at kundens problemstillinger skal løses på en effektiv og god måte. Jørgen har jobbet mange år i NAV og har stor breddekunnskap innenfor folketrygdens virkeområde.

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller. Espen er vår ekspert på regnskap, skatt og avgift, og veileder daglig flere av våre kunder, på telefon og på nett. Som kursleder ønsker Espen av du som kursdeltaker skal lære noe nytt på en engasjerende måte.

Kursene hans er gjerne lagt opp med en gjennomgang av aktuelle emner og vanlige problemstillinger, samt diskusjon rundt utfordrende temaer. Erfaringsutveksling og sparring med andre kursdeltakere sørger for maks utbytte, og et kurs med Espen som kursleder, garanterer faglig påfyll og trygghet på egne rutiner. Deltar du på våre kurs får du oppdatert informasjon som har en nytteverdi for den jobben du gjør og mulighet til å sparre med både kursleder og andre kursdeltakere.