Ny hvitvaskingslov 2018 - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr nettkurs i ny hvitvaskingslov 2018. Ny hvitvaskingslov er vedtatt med virkning fra 15. oktober 2018. Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket.

Kursinnhold:
Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Utvidede sanksjoner for brudd på regelverket er også vedtatt. Loven er en videreføring av tidligere regler, men skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak, undersøkelser og rapportering. Loven stiller også klarere krav til gjennomføring av risikovurderinger og tilpasse tiltakene til den identifiserte risikoen.

Loven innebærer utvidede krav på flere områder, herunder regler om interne rutiner hos den rapporteringspliktige, løpende oppfølging av kunder, behandling av sensitive opplysninger mv. Et nytt rundskriv med veiledning fra Finanstilsynet er ventet. Dette kurset gjennomgår den nye loven fra A til Å med særlig fokus hva som nå må gjennomføres i praksis.

Agenda:
• Krav til risikobasert tilnærming og interne rutiner
• Krav til kundetiltak og løpende oppfølging
• Registrering av reelle rettighetshavere
• Krav til undersøkelser og rapportering
• Behandling av sensitive opplysninger
• Nye sanksjonsregler for brudd på regelverket
• Nytt hvitvaskingsrundskriv for regnskapsførerbransjen

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• RF/GRFS 7 timer

Revisor:
• Annet 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere.