Norwegian intensive level 5 (B2) - Forberedelse til BergenstestenKursarrangør: Aftenskolen Rogaland
Sted: Gand videregående skole
          Rogaland, Sandnes
Kursadresse: Hoveveien 4, 4306 Sandnes (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 52 timer
Pris: 4.500

Vi tilbyr språkkurs i Norwegian intensive level 5 (B2) - Forberedelse til Bergenstesten. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere selvstendig (muntlig og skriftlig) om et vidt spekter av emner.

En elev på nivå B2 kan:

Forståelse:
• Lytteforståelse
• Forstå lengre tale, og skjønne en lang argumentasjon i et emne som er noe kjent
• Forstå de fleste nyhetsprogrammer på TV: de aller fleste filmer med vanlig tale
• Leseforståelse
• Lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger som viser uttrykk for spesifikke holdninger / synspunkter
• Forstå prosalitteratur fra vår egen tid

Muntlig:
• Ved oppfordring / behov
• Gi beskrivelser innenfor et bredt utvalg av emner assosiert med eget interesseområde
• Forklare et synspunkt på en bestemt problematikk og gjøre en analyse av fordeler og ulemper ved alternativene

I samtaler:
• Bruke språket så flytende og spontant at samtaler med innfødte ikke er et problem
• Delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger og uttrykke / begrunne egne synspunkter

Skriftlig:
• Skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner knyttet til egne interesser
• Skrive en sammenhengende framstilling / rapport og formidle informasjon / argumentere klart, flytende og passende.

Alle som deltar på Aftenskolen Rogalands norskkurs har nå adgang til Norsklab under hele kursets varighet. Her kan du trene til norskprøve.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker en god forberedelse til Bergenstesten

Forkunnskaper:
• Norsk nivå 4 (B1) eller tilsvarende kunnskaper i norsk

Vis flere tilsvarende kurs: