Norwegian intensive - level 3 (B1)Kursarrangør: Aftenskolen Rogaland
Sted: Kannik skole
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: St. Svithuns gate 40, 4009 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Monday and Wednesday, kl 17:30 - 20:45
Varighet: 52 timer
Pris: 4.500

This course is a level 3 course in Norwegian level B1. The course is for students who finished level 1 and 2 in Norwegian or for you who speak and understand some Norwegian.

Læreverket Stein på stein bygger på at elevene har norskkunnskaper som tilsvarer nivået til På vei eller et annet begynnerverk. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Ved hjelp av varierte tekster og oppgaver skal elevene arbeide med temaer som gir dem bedre kunnskaper om det norske samfunnet og samtidig større språklig sikkerhet både skriftlig og muntlig.

Kursleder: Inger Marie Berning

Kursmateriell:
Textbook "Stein på stein" and workbook with CD. Chapter 1 - 8.

Note: There is a new edition of the book, please make sure to purchase the correct edition:
ISBN: 9788202419646 and ISBN: 9788202427979 + CD

Vis flere tilsvarende kurs: