Norsok standard R-003 - engelskKursarrangør: Caldenby Kompetanse
Sted: Hordaland, Askøy
Hordaland
Kursadresse: Storebotn 42, 5309 Kleppestø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 2.600

Vi tilbyr kurs i Norsok standard R-003 - sikker bruk av løfteutstyr og løfteoperasjoner offshore på engelsk. Hensikt med kurset er å gi faktakunnskaper om Norsok standard R-003 sitt innhold og hvordan standarden skal forstås knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjon.

Kursinnhold:
Kurset skal også bidra til å utvikle holdninger, forståelse for risiko og betydningen av sikkerhetsaspekt og fokus i løfteoperasjoner. NORSOK R-003 er en standard alle som jobber offshore må følge. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier ved planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i petroleumsindustrien.

Agenda:
• Kort info om relevante HMS relaterte forskrifter offshore
• Formål med standarden (Norsok R-003)
• Begrepsavklaring
• Innhold, hva sier standarden
• Hvordan skal innholdet forstås og hvilke praktiske konsekvenser fører dette til
• Roller og ansvar
• Kompetansekrav og opplæring knyttet til ulike roller
• Kobling til Norsok R-002

Målgruppe for kurset

Operatører, ledere og spesialister som deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av løfteoperasjoner offshore.

Forkunnskaper:
• Ingen formelle krav, men det er en fordel at deltaker har gjennomgått opplæring som anhuker / flagmann.

Kursspråk:
• Kurset holdes på engelsk