Norsok R-003Kursarrangør: PNI Opplæringssenter AS
Sted: PNI Opplæringssenter AS - Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 30, 4052 Røyneberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 4.120

Vi tilbyr kurs i Norsok R-003. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003.

Kursinnhold:
Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.

Agenda:
• Introduksjon
• Termer, definisjoner og forkortelser
• Sikker bruk av løfteutstyr
• Krav ved løfting av personell
• Krav for ulike løfteinnretninger
• Krav for ulike løfteredskap
• Midlertidig oppstilte løfteinnretninger
• Roller og ansvar
• Krav til opplæring
• Krav til lokale prosedyrer
• Sakkyndig virksomhet

Antall:
Minimum antall kandidater: 4
Maksimalt antall kandidater: 16
Minimum tilstedeværelse for å få avlagt avslutningsprøve: 90%


Målgruppe for kurset:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte / benytter NORSOK R-003.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper


Eksamen/sertifisering:
Avslutningsprøve: En teoretisk prøve som verifiserer at kandidaten har oppnådd kursets målsetning. Et kursbevis vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen. Kursbeviset vil inneholde informasjon om opplæringssted, kursinnhold, dato for gjennomføring, kandidatens navn og fødselsdato og være signert av daglig leder / kurs koordinator.