Norskkurs nivå B2, øvre mellomnivå - nettkursKursarrangør: Lingu
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 måneder
Pris: 1.990 pr mnd

Vi tilbyr språkkurs i norsk nivå B2 - øvre mellomnivå som nettkurs. B2-kurset fokuserer på å videreutvikle forståelsen av det norske språket. Du vil forstå den tekniske delen av språket bedre, og du vil lære å takle vanlige språksituasjoner i Norge på en trygg og selvstendig måte.

Innhold:
B2 norskkurs består av 2 klasseromstimer i uken der det jobbes med muntlige ferdigheter og grammatikk. Du får òg tilgang til en nettressurs med interaktiv tekst- og arbeidsbok i ett som fungerer på nettbrett, pc og mobil. Kursets metodikk vektlegger aktivlæring. Som kursdeltaker vil du være aktiv i både din egen læringsprosess og i dine medstudenters læring. Kurset har en såkalt Community based-tilnærming. Kurset forbereder deg til Norskprøven nivå B2 og Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten).

Læringsmål for B2:
På høyere mellomnivå vil du lære å kommunisere uanstrengt og flytende med norsktalende mennesker. Dine mål for norskopplæringen er nå innen rekkevidde.

Vi vil ta opp:
• Hvordan det norske samfunnet fungerer
• Opptakskrav til høyere utdanning i Norge
• Konversasjonsferdigheter på avansert nivå
• Skriving av ulike typer tekster

Kursvarighet:
• Kurset varer i 3 måneder og består totalt av 22 undervisningsleksjoner.

Innspilte leksjoner:
• Opptak av undervisningstimer vil være tilgjengelig i opptaksarkivet, slik at du enkelt kan bla gjennom og finne informasjonen du trenger.

Godkjent kurstilbyder:
Lingu er godkjent av Kompetanse Norge. Dette betyr at kursbeviset du får kan benyttes som dokumentasjon ved søknad om permanent oppholdstillatelse i Norge eller norsk statsborgerskap. Du kan få godkjent maksimalt 12 timer per uke for alle læringsaktiviteter til sammen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker norskkurs nivå B2 - øvre mellomnivå

Kursmateriell

Vi bruker nettressursen NorskPluss B2 i dette kurset. Den har 11 moduler med 28 underkapitler på til sammen 468 sider med:
• 40 lesetekster
• 13 lydboktekster
• 100 grammatikkforklaringer
• 150 interaktive oppgaver
• 66 lytteoppgaver
• 22 muntlige oppgaver
• 25 skriveoppgaver

Eksamen / sertifisering

Etter 10 uker vil du få tilgang til en nivåtest for B2. Hvis du består testen med tilstrekkelig poengsum, kan du gå videre med privatlærer for å jobbe mot C1-nivået eller Bergenstesten.