Norskkurs nivå A1 - A2, nettkursKursarrangør: Lingu
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 måneder
Pris: 4.990

Vi tilbyr språkkurs i norsk nivå A1 - A2 som nettkurs. Du lærer å forstå, lese, skrive og snakke norsk. Du lærer også om det norske samfunnet. Kurset bygger på «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne» og fører fram til de nasjonale norskprøvene, Norskprøve A1 / A2 og Norskprøve A2 / B1.

Kurset dekker nivåene A1 og A2. Om du har fullført A1 tidligere, kan du begynne rett på A2-nivået.

Dette får du:
• Opp til 250 timer godkjent norskundervisning
• Fleksibel undervisningstid
• Individuell plan og veiledning med lærer
• Ubegrenset tilgang til læringsplattformen
• Selvstendig arbeid med lesing og lytting til tekster, video osv.
• Selvstendig arbeid med interaktive oppgaver (ord- og innholdsforståelse, grammatikk, rettskrivning osv.)
• Teknisk support

Virtuelt klasserom:
Alle deltakere på nettkurset får tilgang til vårt virtuelle klasserom hvor du får veiledning av lærer på muntlige områder. Alle våre nettveiledere har og godkjent lærerutdanning og solid faglig kompetanse i norsk som andrespråk.
Formålet med virtuelt klasserom er:
• Muntlig trening i uttale og samtale
• Spørsmål og svar om norsk språk
• Hjelp til kursplattformen

Individuell plan og veiledning:
Hver deltaker får sin egen individuelle læreplan som de skal følge, og en veileder som hjelper de gjennom kurset. Veilederen er der for å hjelpe deg gjennom kurset og gi deg faglig oppfølging, og individuelle tilbakemeldinger på dine skriftlige innleveringer.

Godkjent av norske myndigheter:
Alle deltakere vil motta et kursbevis i posten etter at lisensperioden er utløpt. Kursbeviset inneholder opplysninger om hvilket kurs du har deltatt i og hvor mange timer du har deltatt. Lingu Norge AS er godkjent av Kompetanse Norge som nettskole i norsk og samfunnskunnskap.På våre nettkurs har du ubegrenset tilgang til alle læringsressurser, men du får godskrevet maksimalt 12 timer per uke på kursbeviset ditt.

Læringsmål:

Nivå A1 begynnernivå:
På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Nivå A2 elementært nivå:
På dette nivået kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Deltakeren kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

Målgruppe for kurset

Nettkurset egner seg best for deg som er helt nybegynner eller som kan litt norsk allerede. Du bør være vant til å arbeide selvstendig. Kursforløpet er laget for deg som er omfattet av introduksjonsloven og / eller som har plikt til å gjennomføre 250 timer norskopplæring hos en godkjent kurstilbyder.

I korte trekk betyr det at kurset er for deg som.
• Vil lære norsk på nettet
• Skal søke permanent oppholdstillatelse i Norge
• Eller søker norsk statsborgerskap

Kursmateriell

Kurset er tilgjengelig gjennom nettleseren din. Vi anbefaler at du bruker nyeste versjon av Chrome eller Firefox som din nettleser.