Norskkurs - gratis - på arbeidsplassenKursarrangør: Kompetansehuset Neo
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: Kursene er som regel på 140 timer. Kursene starter ofte opp i mars/april
Pris: Gratis

På kursene lærer deltakerne først og fremst det de trenger av grunnleggende ferdigheter på jobben. Yrkesretting er kjennetegnet på denne typen kurs.

Innhold på Kompetansepluss-kurs

Muntlig kommunikasjon er det aller viktigste for de fleste. Mange kan litt norsk fra før, men har ikke kommet så langt at de tør å kaste seg ut i samtaler. Målet er å kunne gjøre arbeidsoppgaver som å avklare arbeid med andre, ta imot muntlige beskjeder, be om hjelp, svare på spørsmål fra kunder, og snakke i telefon. Det er også viktig for medarbeiderne å kunne prate med kolleger på norsk noe, som bidrar til å skape et inkluderende miljø og bevare et felles språk.

Når det gjelder skriftlig kommunikasjon er det ofte ikke så sentralt på kursene, men mange kan trenge å kunne fylle inn avviksskjemaer og skrive korte meldinger, for eksempel på sms eller epost.

Når det gjelder det å kunne lese og forstå tekster på norsk, er det ofte beskjeder, oppslag og skilt som er aller viktigst. For mange kan HMS-informasjon være viktig å kunne tilegne seg, samt det å forstå sin egen arbeidsavtale, eventuelt også sikkerhetsblad og personalhåndbok og annet som er viktig på jobben.

Kursene tilpasses deltakernes yrke og arbeidsplass
Det viktigste er at kursene er nyttige for dere, både for deltakerne og ledelsen. Derfor tilpasser vi kursenes innhold til hva dere trenger på deres arbeidsplass.

Nedenfor ser du en beskrivelse av ulike nivåer av muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning og data. Kanskje kjenner du igjen nivåene til dine medarbeidere i noen av disse beskrivelsene?

Muntlige ferdigheter
Felles for alle nivå gjelder utvikling av muntlige ferdigheter. Målet er å gi kursdeltakeren bedre selvtillit i bruken av norsk og unngå forvirring i arbeidet.

• Nivå A1 (basisbruker)
• Nivå A2 (basisbruker)
• Nivå B1 (selvstendig bruker)
• Nivå B2 (selvstendig bruker)

Leseferdigheter i norsk
• Opplæring for norsk lesing nybegynner
• Opplæring for norsk lesing litt øvet
• Opplæring for norsk lesing erfaring

Skriveferdigheter i norsk
Å skrive er en viktig grunnleggende ferdighet i arbeidslivet, for å kunne ytre seg på en forståelig og hensiktsmessig måte.

• Opplæring for norsk skriving nybegynner
• Opplæring for norsk skriving litt øvet
• Opplæring for norsk skriving litt øvet
• Opplæring for norsk skriving erfaring

Basiskompetanse i regning
• Opplæring for regning nybegynner
• Opplæring for regning litt øvet
• Opplæring for regning erfaring

Basiskompetanse i databruk
Arbeidstakere forventes i større grad å kunne bruke digitale verktøy; å kunne søke opp og utveksle digital informasjon; og å kunne produsere digital informasjon.

• Opplæring for data nybegynner
• Opplæring for data litt øvet
• Opplæring for data erfaring

Vis flere tilsvarende kurs: