Norskkurs (A1,A2,B1,B2/C1) - konversasjoner på norskKursarrangør: Nordino
Sted: Sogn og Fjordane, Førde
Sogn og Fjordane
Kursadresse: Naustdalvegen 1B, 6800 Førde (kart)
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 timer
Pris: 350

Vårt spårksenter tilbyrlære norsk kurser på forskjellige nivåer. Vårt mål er å undervise språket etter CEFR-kriteriene som setter fokus på utvikling av lesing, skriving, lytteforståelsen og evnene til å utrykke seg muntlig.

Dessuten lærer vi våre deltakere om forskjellige kommunikasjonsstrategier samtidig som vi ser til at ordforråd og emneutvalg skal tilpasses gruppens yrkesprofil eller preferansers. Velger du å delta på norskkurset skal du møte gode lærere som har jobbet med opplæring av fremmedspråk i mange år eller har hatt prestisjetunge stillinger i Norge knyttet til enten det private eller offentlige sektoren.

Språknivåer

A1 (grunnleggende) — Man bruker enkle uttrykk knyttet til hverdagen. Han eller hun kan presentere seg selv og andre, kan stille og svare på spørsmål som angår privatliv, bosetting, kan navngi objekter rundt seg og kan samtale med andre i tilfelle samtalepartneren snakker langsomt og viser hensikt til de lave språkferdighetene.

A2 (grunnleggende) — man kan bruke uttrykk knyttet til hverdagen (jobb, familie, mathandling) i større grad en på A1-nivået. Han eller hun kan? beskrive sin omgivelse, har kjennskap til ordenstall, årstall, rekketall. Han eller hun uttrykke seg gramatisk korrekt til en viss grad (bruker riktig ordstilling, kan bøye substantiv, adjektiv, verb).
B1 (mellomliggende) — man klarer å kommunisere i de fleste komunikasjonssammenhengene knyttet til hverdagen, kan snakke om emnene som er kjent eller interessant, kan komunisere erfaringer, drømmer, forhåpninger, ambisjoner. Han eller hun har tilstrekkelig antallet ord for å kunne snakke om fremtidsplaner.

B2/C1 (avansert) — Bergenstestensnivået. Man kar forstå komplekse tekster som omtaler konkrete eller abstrakte emner, kan føre en samtale med morsmåltaler uten hinder. Han eller hun kan gi utrykk for sin mening skriftlig og muntlig og kan argumentere den. Man kan kumunisere på de fleste stedene: jobb, skole, med bekjente. Han eller hun kan anvende tekstbindingsregler.

Vis flere tilsvarende kurs: