Norsk Grunnkurs i førstehjelp - førstehjelp voksenKursarrangør: Proaid AS
Sted: Hele landet, I deres lokaler
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Etter avtale
Varighet: 5 skoletimer (45min pr. time)

Vi tilbyr norsk grunnkurs i førstehjelp - førstehjelp voksen. ProAid har sin stolthet i å kunne benytte seg av høyt utdannede instruktører som har lang erfaring innen førstehjelpsundervisning og realkompetanse fra arbeidslivet som ambulansepersonell.

Både fordi erfaringen kommer fra det teoretiske og praktiske perspektiv mener vi å kunne yte opplæring på ett slikt grunnlag som vil gjøre hver enkelt deltaker godt rustet til å utføre førstehjelp på en slik måte at de trygger hverdagen både på fritid og i arbeidslivet for alle rundt seg.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Vurdering av syke og skadde: varsling av 113
• Pasienten reagerer ikke: sikring av luftveier
• Pasienten puster ikke normalt: HLR-teknikk
• Fremmedlegemer
• Akutte hjertesykdommer
• Undersøkelse av en skadet
• Tiltak ved trafikkulykke
• Førstehjelp ved blodtap
• Førstehjelp ved daglige hendelser: forbrenning, sår, brudd, ytre blødning

Målgruppe for kurset:
Max. 15 deltagere pr. kurs.

Kursmateriell:
Kurset inkluderer kurshefter og kursbevis
Instruktør har med alt av nødvendig utstyr