Nettkurs: Regnskaps- og skattemessige forskjellerKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2890

Skal du utarbeide skatteskjema og/eller gjøre en skatteberegning for et AS må du kjenne til skatteskjemaet RF 1217 "Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier". Skjemaet er grunnlag for beregning av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel.

I dette kurset gjennomgår vi alle poster i skjemaet. Vi har fokus på forskjellene mellom regnskaps- og skattereglene og hvordan du skal kontrollere og dokumentere postene i skjemaet.

Det vil være en fordel om du har en del erfaring med skatteskjema fra praksis eller tidligere har tatt kurset Skatteberegning for AS.

Innhold:

Innledning - forstå begrepet resultatskatt og grunnleggende prinsipper

Gjennomgang av alle poster i forskjellskjemaet:

• Forklaring til postene og hovedprinsipper regnskap/skatt
• Forstå endring i forskjell - hvordan kontrollere
• Hvordan dokumentere
• Av poster som gjennomgås kan nevnes
- Driftsmidler
- Langsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
- Tilvirkningskontrakter
- Varelager
- Fordringsmodellen
- Utestående fordringer - kundefordringer
- Balanseførte leieavtaler
- Avsetninger
- Andeler og aksjer
- Pensjonsforpliktelser og -midler
- Konserninterne overføringer
- Fusjon, fisjon, omdannelse
• Grunnlag og beregne utsatt skatt/utsatt skattefordel


Kursnivå: Viderekommende

Kursholder: Elin Petersen.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3,5 timer skatt/avgift og 2,5 timer finansregnskap
Revisor: 3,5 timer skatte- og avgiftsrett og 2,5 timer finansregnskap