Nettkurs: Oppsigelse og avskjedKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1570

Kurset omhandler reglene om oppsigelse og avskjed for arbeidsgivere og arbeidstakere som fullt ut omfattes av arbeidsmiljølovens regler om opphør av arbeidsforhold.

Kunnskap om reglene kan bidra til å redusere potensiale for konflikt, og dermed de økonomiske og menneskelige belastningene som ofte følger med slike.

Formålet med dette kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidstaker eller arbeidsgiver rettmessig kan avslutte arbeidsforholdet, og hvilken fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Kurset er relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.

Kurset er egnet både for privat sektor og for kommune/fylkeskommune.

Innhold:

• Arbeidstakers avslutning av arbeidsforhold
- Form
- Bindingstid
- Fantegang
- Tilbakekall og tilsidesettelse
• Arbeidsgivers adgang til å ensidig endre arbeidsavtalen
• Avslutning av arbeidsforhold pga arbeidstakers forhold
- Forskjell på oppsigelse og avskjed
- Suspensjon
- Advarsel
- Sykefravær
- Ugyldig fravær
- Manglende eller utilfredsstillende arbeidsutførelse
- Prøvetid
- Oppnådd aldersgrense
- Forhold ved arbeidstaker som aldri kan være oppsigelsesgrunn
• Oppsigelse på grunn av arbeidsgiver eller virksomhetens forhold
- Utvelgelse
- Annet passende arbeid
• Saksbehandling
- Drøftelser med tillitsvalgte
- Melding til NAV
- Omstillingsloven
- Individuelle drøftelsesmøter
- Krav til form og innhold
• Attest

Varighet 2 timer.

Kursholder: Synne Ekevold.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Målgruppe for kurset

Kurset er relevant for dem som arbeider med arbeidsrett/personal.

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 2,5 timer rettslære
Revisor: 2,5 timer annet