Nettkurs: Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere for (ikke IA)Kursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 625

Sykefraværsarbeid og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er et aktuelt tema i alle virksomheter, både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Kurset belyser en rekke problemstillinger.

Sykefraværsarbeid og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere er et aktuelt tema i alle virksomheter, både for arbeidstakere og arbeidsgiver. Kurset belyser en rekke problemstillinger.

Hvilke rettigheter og plikter har jeg hvis jeg blir syk? Hvilke plikter og rettigheter har arbeidsgiver? Hvordan skal vi jobbe for å forebygge og hindre videre utvikling av sykefravær? Hvordan skal vi få til gode rutiner for sykefraværsoppfølging både på system- og på individ nivå?

I kurset får du en trinnvis oversikt over de rettigheter og plikter både arbeidsgiver og arbeidstaker har, fra første fraværsdag og gjennom det første året med sykefravær. Dette er illustrert gjennom praktiske eksempler og en tidsakse som følger sykefraværsforløpet det første året.

Kurset gir en oversikt over regelverket. I tillegg gis det anbefalinger og informasjon om hvordan rutiner for sykefraværsarbeidet kan utarbeides i virksomheten.

Innhold

• Sykefraværsarbeid på systemnivå
• Sykefraværsarbeid på individnivå
• Arbeidsgivers ansvar
• Arbeidstakers ansvar
• Tidsaksen - sykefraværsoppfølging det første året

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholdere: Aina Kregnes og Camilla Hoskelsen

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Målgruppe for kurset

Kurset vil være aktuelt for alle som arbeider med lønn og personal i IA-bedrift.

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time rettslære
Revisor: 1 time annet