Nettkurs: Internasjonal skatterett for personlige skattytereKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1790

Kurset om internasjonal personbeskatning forutsetter at du som deltaker har en overordnet forståelse av de sentrale begrepene innen internasjonal skatterett, slik som globalskatteprinsippet, kildeskattprinsippet og dobbeltbeskatning.

I tillegg legges det til grunn at du forstår sammenhengen mellom nasjonal internrett, skatteavtaler og OECDs mønsteravtale. Dersom du ikke har kunnskap om dette allerede, anbefaler vi at du gjennomfører kurset Introduksjon til den internasjonale skatteretten før du tar fatt på dette kurset.

Foreliggende kurs vil gi deg et overblikk på de mest sentrale bestemmelsene knyttet til personbeskatning ved internasjonale forhold. Vi ser først på skatteplikten, hvor vi skiller imellom globalskatteplikt og kildeskatteplikt. Avslutningsvis ser vi på reglene knyttet til unngåelse av dobbeltbeskatning.

Innhold:

• Alminnelig skatteplikt (Globalskatteplikt)
• Alminnelig skatteplikt til nytt land
• Alminnelig skatteplikt i to land samtidig
• Begrenset skatteplikt (Kildeskatt)
• Begrenset skatteplikt for arbeidsinntekt
• Begrenset skatteplikt for andre inntekter
• Unngåelse av dobbeltbeskatning

Kursnivå: Grunnleggende

Kursholder: Emma Nilsen Vonen

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time skatt/avgift
Revisor: 1,5 time skatte- og avgiftsrett