Nettkurs: Inndrivning av egne pengekravKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1720

For at ditt foretak skal overleve er det avgjørende at du faktisk får betalt det du har krav på. I dette kurset får du en oversikt over hvordan du selv kan innkreve dine pengekrav.

Selve prosessen blir gjennomgått, fra purringer til forliksrådet. De viktigste formkravene vil også bli gjennomgått, sammen med noen alternativer til innkreving.

Innhold:

• Motregning
• Tilbakeholde egen ytelse
• Tilbakeholde skyldnerens gjenstand
• Purringer
- Formkrav og purregebyr
• Inkasso
- Inkassovarsel
- Betalingsoppfordring
- Formkrav
- Purregebyrer
• Forsinkelsesrenter
• Kort om tvangsfullbyrdelse med namsmyndighetenes hjelp
- Oversikt over prosessen
- Kort om vilkår som må være oppfylt
- Begjæringen: Formkrav og hvor begjæringen skal sendes
• Kort om behandling i forliksrådet
- Oversikt over prosessen
- Prosessvarsel
- Forliksklage
• Kort om å begjære skyldneren konkurs
- Er det lurt?
- Når kan skyldner bli slått konkurs?

Varighet 3,5 timer.

Kursholder: Øyvind Harila

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 4 timer rettslære
Revisor: 4 timer annet