Nettkurs: Grunnleggende regnskap - for kommuner del 3Kursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1990

Kurset tar for seg skillet mellom hvilke inntekter og utgifter som skal posteres i drifts- og investeringsregnskapet. Videre gjennomgås kommuneregnskapets rammeverk, regnskapsprinsipper, krav til netto driftsresultat og interne finansieringstransaksjoners påvirkning på driftsresultat.

Innhold:

• Hvilke inntekter og utgifter skal bokføres i drifts- og investeringsregnskapet
• Varige driftsmidler
• Vedlikehold og påkostning
• Fellesanskaffelser
• Reell eier
• Kommuneregnskapets fundament (rammeverket)
• Kvalitetskrav
• Regnskapsprinsipper
- Arbeidskapitalprinsippet
- Anordningsprinsippet
- Brutto prinsippet
- Beste estimat
- Forsiktighetsprinsippet
• De økonomiske oversiktene

Varighet 90 minutter

Kursholdere: Asbjørn O. Pedersen

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 2 timer annet
Revisor: 2 timer annet