Nettkurs: Grunnleggende regnskap - for kommuner del 2Kursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1310

Kurset tar for seg pålagte vedlegg til årsregnskapet og budsjett-/regnskapsskjemaenes formål og innhold. Videre ser vi på hva slags regnskap kommuneregnskapet er, og hvordan vi henter ut økonomisk informasjon.

Innhold:

• Budsjettskjemaenes formål
• Regnskapsskjemaenes formål
• Skjemaenes innhold
• Hva bær ligge i B1A/R1A (drift) og hva bør ligge i B2A/R2A (drift)
• Innholdet B2A/R2A (investering) og hva skal ligge i B2B/R2B
• Benevnelser på kommuneregnskapet
• Oppbygging av en kontodimensjon for å hente ut økonomisk informasjon
• Rapportering til staten - KommuneSTatRApportering

Varighet 50 minutter

Kursholdere: Asbjørn O. Pedersen

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time finansregnskap
Revisor: 1 time regnskap