Nettkurs: Fradragsrett for tap på fordringerKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 870

Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene.

Komplisert regelverk

Det har særlig innenfor skatteretten vært en rekke domsavgjørelser på når et tap kan fradragsføres med skattemessig virkning.

Det er særlig vurderingen om fordringen har særlig og nær tilknytning til kreditors virksomhet som skaper utfordringer. I tillegg kom det i 2011 en avskjæringsregel av fradragsretten for tap til enkelte nærstående selskaper. Kurset har derfor et spesielt fokus på den skattemessige behandlingen.

Vi vil i kurset også se på når og hvordan en skal fradragsføre tap med virkning for merverdiavgiften, samt gå igjennom den regnskapsmessige vurderingen som må gjøres.

Det blir også en gjennomgang av hvordan en skal bokføre tap av fordringer. Kurset er en teoretisk gjennomgang av regelverket, og vi går igjennom noen dommer og uttalelser. Videre inneholder det flere eksempler som belyser problemstillinger.

Til slutt går vi i gjennom to tall-eksempler der vi går fra regnskapsmessig inntekt til skattemessig inntekt.

Innhold:

• Når er tap på fordringer skattemessig fradragsberettiget
• Når anses tapet å være lidt i virksomhet
• Når er tapet endelig konstatert
• Avskjæring av fradragsretten for tap til nærstående
• Skattemessig avsetning til tap på fordringer
• Tap utenfor virksomhet
• Vilkår for fradragsføring med virkning for merverdiavgiften
• Regnskapsmessig behandling
• Bokføring

Varighet 75 min.

Kursholder: Jan Ove Gisvoldløkk.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1,5 time skatt/avgift
Revisor: 1,5 time skatt