Nettkurs: EgenkapitalmetodenKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2390

Hva betyr det å verdsette aksjer etter egenkapitalmetoden? I dette kurset ser vi på praktiske case som forklarer metoden og hva den betyr for regnskapet.

Investering i datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet kan regnskapsføres etter kostmetoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet må tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden. Felleskontrollert virksomhet kan innarbeides etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden. I dette kurset har vi spesielt fokus på egenkapitalmetoden ved investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet. Vi gjennomgår en del case for å vise hva det betyr å innarbeide etter denne metoden. Andre problemstillinger vil også bli berørt, blant annet internfortjeneste.

Innhold:

• Definisjon av tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet
• Metoder for måling
• Egenkapitalmetoden og transaksjoner med investor
• Andre problemstillinger
• Noteopplysninger

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder: Elin Petersen.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 2 timer finansregnskap
Revisor: 2 timer finansregnskap