Nettkurs: Dokumentasjon og avstemming av balansen i årsoppgjøretKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 2300

Bokføringsregelverket krever at balanseposter skal dokumenteres. I tillegg er avstemming og dokumentasjon av balansen en vesentlig intern kontroll for å sikre riktig regnskapsrapportering.

I dette kurset går vi nærmere gjennom hvorfor denne kontrollen er så viktig og hvordan du kan få til en god prosess både gjennom året og i årsoppgjøret. Hovedfokuset i kurset er hva du skal dokumentere og hvordan. Vi vil i løpet av kurset gi deg en del tips til god dokumentasjon.

Kurset er inndelt etter regnskapslinjene i balansen etter regnskapslovens oppstillingsplan. Det er en fordel å ha noe kjennskap til regnskapsprinsipper som grunnlag for kurset. Kurset har en overordnet gjennomgang av regnskapslinjene bank, kundefordringer, leverandørgjeld og offentlige avgifter. Det bygger på kurset Dokumentasjon og avstemming gjennom året.

Innhold:

• Hvorfor må balansen dokumenteres?
• Hvordan dokumentere og avstemme?
• Immaterielle eiendeler
• Varige driftsmidler
• Finansielle anleggsmidler
• Varer
• Kortsiktige fordringer
• Investeringer
• Bankinnskudd og kontanter
• Egenkapital
• Avsetning for forpliktelser
• Annen langsiktig gjeld
• Gjeld til kredittinstitusjoner
• Leverandørgjeld
• Skatt - betalbar og utsatt skatt/utsatt skattefordel
• Skyldige offentlige avgifter
• Annen kortsiktig gjeld

Kursnivå: Viderekommende.

Kursholder: Elin Petersen.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 3,5 timer finansregnskap og 3,5 timer finansregnskap/bokføringsregelverket
Revisor: 7 timer finansregnskap