Nettkurs: AksjerKursarrangør: Sticos AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Pris: 1310

Når et regnskapspliktig foretak investerer i aksjer er det flere vurderinger som må gjøres for å få en riktig regnskapsmessig behandling. Kurset gir en veiledning for hva man må ta stilling til.

Aksjeinvesteringer vil ofte være vesentlige poster i selskapets balanse og det må gjøres en god vurdering og dokumentasjon ved verdsettelsen av posten ved rapportering og årsavslutning. Kurset gir tips til hvordan det kan gjøres på best mulig måte. Vi er også innom dokumentasjonen som må på plass ved bokføring av aksjetransaksjoner.

Vi er i tillegg innom fritaksmetoden som er av vesentlig betydning for å forstå skattemessig behandling av aksjer som et aksjeselskap har investert i.

Innhold

• Regelverket - regnskapsloven og regnskapsstandarder
• Kjøp av aksjer
- Omløpsmidler eller anleggsmidler
- Regnskapsprinsipper
• Salg av aksjer
- Gevinst/tap
- Klassifisering i resultatregnskapet
• Verdsettelse av aksjer
- Omløpsmidler - virkelig verdi eller laveste verdis prinsipp
- Anleggsmidler - anskaffelseskost og vurdering nedskrivningsbehov
- Egenkapitalmetoden
• Dokumentasjon
- Kjøp/salg
- Verdsettelse
- Skjema
• Skattemessige problemstillinger - fritaksmetoden, verdipapirfond
• Noteopplysninger

Kursholder: Elin Petersen.

Et kurs er personlig, og du vil ha det tilgjengelig i 3 måneder fra kjøp.

Ofte stilte spørsmål om nettkurs: https://www.sticos.no/kurs/nettkurs/faq

Eksamen / sertifisering

Autorisasjon

Regnskapsfører: 1 time finansregnskap, 0,5 timer skatt/avgift
Revisor: 1 time regnskap, 0,5 timer skatterett