Navisworks - Clash Detective - nettkursKursarrangør: NTI AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 2 timer
Pris: 2.450

Online-kurset omfatter gjennomgang av innholdet med instruktør og veiledet selvstendig oppgaveløsning. Vi leverer oppgavehefte elektronisk og oversender link til oppgavesett til registrerte deltakere.

Innhold:

Clash Detective identifiserer, inspiserer og rapporterer kollisjoner i modellen i prosjektet. Prosjektet kan være sammensatt av modell filer med mange forskjellige CAD formater. Analysen sørger for å unngå tidkrevende gjennomgang av de enkelte CAD modellene og gir knytninger tilbake til de opprinnelige modellene for effektiv koordinering.

På dette 2 timers onlinekurset vil du blant annet lære:

- Introduksjon til Clash Detective
- Oppsett av enkel kollisjonsanalyse
- Analysere kollisjons resultat
- Rapportere kollisjoner
- Løse kollisjoner og oppdatere kollisjonsanalysen
- Eksportere og importere kollisjoner
- Kollisjoner mellom 3D objekter og punktskyer
- Kollisjoner mellom bevegelige objekter
- Tidsbaserte kollisjoner

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Autodesk Navisworks - videregående

Forkunnskaper:
• Gjennomgått Navisworks Grunnkurs eller tilsvarende grunnkunnskap.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell

Eksamen / sertifisering

Kursbevis