Naturalytelser - nye regler fra 2019Kursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.200

Vi tilbyr nettkurs i naturalytelser - nye regler fra 2019. Med virkning fra 1. januar 2019 innføres det store endringer i skattereglene om naturalytelser.

Innhold:
Arbeidsgiver vil få ansvaret for å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift og lønnsinnberette skattepliktige naturalytelser den ansatte får fra tredjeparter. Uttak av arbeidsgiverbetalte bonuspoeng i fordelsprogrammer skal behandles som lønn fra arbeidsgiver. Verdsettelsesreglene endres i forhold til dagens regler. Det innføres nye regler om personalrabatter. Reglene om dekning av overtidsmat endres osv. Reglene innebærer en rekke nødvendige endringer i arbeidsgivers rutiner for behandlingen av naturalytelser i arbeidsforhold.

Agenda:
• Status nye regler
• Rapportering av tredjepartsytelser
• Nye verdsettelsesregler
• Rabatter
• Uttak av bonuspoeng, herunder flybonus
• Gaver i arbeidsforhold
• Overtidsmat
• Fri avis
• Fri barnehage
• Kundepleie
• Representasjon og bevertning

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 2 timer

Revisor:
• Skatt 2 timer

Målgruppe for kurset

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med lønn og naturalytelser.