Naturalytelser 2018 - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 timer
Pris: 1.500

Det ble vedtatt nye regler for naturalytelser og diett både i forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2018 og senere i revidert nasjonalbudsjett.

Endringene omfatter blant annet reglene for skattefrie gaver, personalrabatter og tredjepartsytelser. I tillegg er det en del endringer i reglene for reise og diett.

Noen av endringene gjelder allerede fra 2018, mens andre er vedtatt innført først fra 2019. Formålet med kurset er at deltakerne både skal bli oppdatert på nye regler som er innført, og forberedt på de endringene som kommer fra nyttår.


Om våre nettkurs
Skattebetalerforeningens nettkurs gir oppdateringstimer og fyller kravene til etterutdanning for regnskapsførere, revisorer og advokater.

Når du har bestilt nettkurs har du seks måneder på å gjennomføre kurset. Etter gjennomført nettkurs sender vi deg kursbevis per e-post.

Nettkurset kan vises på datamaskin og mobile enheter. Kursene deles opp i sekvenser, og du må svare på ett spørsmål etter hver sekvens. Du kan ikke spole fremover i kurset, men du kan alltid spole tilbake, om det var noe du vil se igjen.