Nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidereKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Klubben
          Vestfold, Tønsberg
Kursadresse: Nedre Langgt. 49, 3126 Tønsberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Dag 1: kl 09:00 - 16:00
Dag 2: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 2 dager
Pris: 5.700

Vi er glade for å invitere til nasjonal konferanse for ernæringsfagarbeidere og helsepersonell med ernæringsfaglig ansvar. Vi har samlet en bred gruppe fagfolk som vil dele av sin kunnskap: klinisk ernæringsfysiolog, næringsmiddelteknolog, forsker på underernæring, kokker og andre matkjennere.

Dag 1 vil ha hovedfokus på det ernæringsfaglige, hygiene og regelverk. Dag 2 vil bli viet inspirasjon fra ulike aktører som har lykkes på sitt felt.

Program:

Dag 1)
kl: 09:00 - 09:30, Registrering

kl 09:30 - 09:40, Velkommen, praktisk info

kl 09:40 - 10:10:
• Informasjon fra Helsedirektoratet
• Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen
• Partnerskap med industrien
• Kommunikasjonsaktiviteter på kosthold / kampanjer og Facebook / (Små-grep)
• Hva gjør direktoratet knyttet til mattilbudet i skoler / offentlige institusjoner
• Prosjekter for å styrke ernæringsarbeidet i helse og omsorgstjenesten

kl 10:10 - 10:20, Pause

kl 10:20 - 11:05:
• Har du gått deg vill i kostholdsjungelen - Er ikke de nasjonale kostrådene "kule" nok

kl 11:05 - 11:15, Pause

kl 11:15 - 12:00
• Kosthåndboken: Tiltak ved lavt matinntak og underernæring

kl 12:00 - 13:00, Lunsj

kl 13:00 - 13:20
• Tiltak ved lavt matinntak og underernæring forts.

kl 13:20 - 14:10
• Matinformasjonsforordningen, allergenmerking, relevant lovverk

kl 14:10 - 14:25, Pause

kl 14:25 - 15:05
• Overvekt hos brukere og pasienter - praktiske tips og råd

kl 15:05 - 15:15, Pause

kl 15:15 - 16:00
• "Fra bekken til fat!" Hygiene i praksis - hva betyr det


Dag 2)
kl 09:00 - 09:45
Inspirasjon fra institusjonskjøkkenet:
• Kokk på post
• Alternativ meny hver dag
• Varm lunsj - sein middag
• Too good to go- tilbud
• Formkost/moset mat som ser ut som vanlig mat

kl 09:45 - 09:55
• Pause

kl 09:55 - 10:40
• Innovasjonsprosjektet APPETITT - app om ernæring for hjemmeboende eldre

kl 10:40 - 10:50, Pause

kl 10:50 - 12:00
• Hvordan bringe restauranten inn i spisesalen? Menyer til personer med ulike helse- og livsstilsutfordringer

kl 12:00 - 13:00, Lunsj

kl 13:00 - 14:00
• Hva er årets mattrender, og hva ser vi på fremover? Gjenoppskrifter - Hvordan kaste mindre mat? matprat.no

kl 14:00 - 14:10, Pause

kl 14:10 - 14:55
• Alvorlig talt om humor på arbeidsplassen - hvorfor bør du bry deg?

kl 14:55 - 15:00
• Avslutning, takk for nå og vel hjem!

Målgruppe for kurset

Målgruppe er kjøkkensjefer, kokker, assistenter eller ernæringsfaglig pleiepersonell